HORTITERAPIA jako element wspierający leczenie tradycyjne

V Konferencja Naukowo-Warsztatowa

Jesteśmy członkami V Konferencji Naukowo-Warsztatowej organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Hortiterapia czy inaczej ogrodoterapia to metoda wspierająca dobrostan psychofizyczny człowieka, wykorzystująca ogród jako bezpieczną przestrzeń przyrodniczą.

Tomasz Magiera – przedstawiciel Florabit Ogrodnictwo i Pracowni Uwalniania Stresu w Gliwicach oraz Elżbieta Sawczak z Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie, poprowadzą warsztaty pt. „Hortiterapia jako ścieżka do higieny umysłu – jak samodzielnie i z korzyścią dla siebie praktykować hortiterapię.”

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie

http://www.hortiterapia.edu.pl/konferencja.html

http://www.hortiterapia.edu.pl/warsztaty.html